Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویب‌نامه‌ در مورد مستمریهای‌ بازنشستگی‌، از کارافتادگی‌ کلی‌ و جزئی‌، بازماندگان‌، هزینه‌های‌ عائله‌مندی‌ و اولاد، پرداخت‌ عیدی‌، تعیین‌ حداقل‌ مستمریهای‌ مشمولین‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱

هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1370/12/11 بنا به‌ پیشنهاد شماره‌ 12860 مورخ‌ 1370/11/16 وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ به‌ استناد ماده‌ 96 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 1354 تصویب‌ نمود:1- از تاریخ‌ 1371/1/1 به‌ کلیه‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌، از کارافتادگی‌ کلی‌، از کارافتادگی‌ جزئی‌ و مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ که‌ تا پایان‌ سال‌ 70 برقرار گردیده‌ حسب‌ مفاد ماده‌ (15) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت‌ مصوب‌ 1370/6/13 افزوده‌ می‌شود.
2- به‌ منظور جبران‌ قسمتی‌ از افزایش‌ هزینه‌های‌ موضوع‌ ماده‌ فوق‌الذکر و نیز ایجاد یکسانی‌ و هماهنگی‌ بین‌ مستمری‌بگیران‌، پرداخت‌ کمک‌ هزینه‌ عائله‌مندی‌ و کمک‌ هزینه‌ اولاد به‌ کلیه‌ مستمری‌بگیران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ (به‌ استثنای‌ دریافت‌کنندگان‌ مستمری‌ از کارافتادگی‌ جزئی‌) عیناً همانند «مشمولان‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت‌ مصوب‌ 1370/6/13 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و آئین‌نامه‌ اجرایی‌ آن‌ خواهد بود».
3- به‌ کلیه‌ مستمری‌های‌ از کارافتاده‌ کلی‌، بازنشسته‌، مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ همانند بازنشستگان‌ و موظفان‌ مشمول‌ مقررات‌ استخدام‌ کشوری‌ در پایان‌ سال‌ 1370 عیدی‌ پرداخت‌ می‌گردد.
4- حداقل‌ مستمریها مطابق‌ ماده‌ 111 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تعیین‌ می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


3 × 3 =

خانه تصویب نامه های تامین اجتماعی تصویب‌نامه‌ در مورد مستمریهای‌ بازنشستگی‌، از کارافتادگی‌ کلی‌ و جزئی‌، بازماندگان‌، هزینه‌های‌ عائله‌مندی‌ و اولاد، پرداخت‌ عیدی‌، تعیین‌ حداقل‌ مستمریهای‌ مشمولین‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱