Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اجرایی ماده (۱۴۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰

ماده 4 – سازمان تأمین اجتماعی موظف است در برنامه سالانه خود پیش‌بینی لازم را جهت هزینه پنجاه میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت بنماید و بانک رفاه کارگران در بودجه بندی سالانه خود پیش‌بینی لازم را در چارچوب سیاستهای پولی دولت برای اعطای تسهیلات جهت ساخت‌واحدهای مسکونی ارزان قیمت کارگران، به عمل آورد. شرایط و قیمت واگذاری واحدهای مسکونی مذکور بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای‌عالی تأمین اجتماعی با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه وابلاغ خواهد شد.
‌ماده 5 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز تعاونیهای مسکن کارگری، اتحادیه اسکان، کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی‌و کارگران در هر پروژه به تناسب واگذاری به دیگر سازندگان، اقدام نماید.
‌ماده 6 – کارگران برای ساخت واحدهای مسکونی خود از تسهیلات بانکی همانند کارمندان استفاده خواهند نمود و مصالح ساختمانی مورد نیاز بر اساس مصوبه‌مورخ 1369.6.5 شورای اقتصاد در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
‌ماده 7 – وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و بازرگانی موظفند در مورد تأمین زمین و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن کارگران با روشهای ذکر شده و با‌اولویت و بر اساس نرخ‌های مصوب شورای اقتصاد (‌موضوع مصوبه 1369.6.5) اقدام نمایند.
‌ماده 8 – شهرداریها موظفند نسبت به تسریع در صدور جواز احداث واحدهای مسکونی کارگران کمال همکاری را بنمایند.
‌ماده 9 – نظارت بر اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و تعاون می‌باشد.
‌ماده 10 – کلیه مبالغی که کارفرمایان در اجرای این آیین‌نامه در جهت ساخت واحد مسکونی کارگران هزینه می‌نمایند حسب مورد مشمول بند “ب” ماده (138)‌قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور ‌

شماره:64607


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 2 = 2

خانه آیین نامه های کار آیین نامه اجرایی ماده (۱۴۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰