Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابطال دستورالعمل شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ و بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۴/۱/۱۳۷۸

رای هیات عمومی:
اولاً، اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 قبلاً‌ مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه‌های شماره 367 و368 مورخ 26/10/1378 در پرونده کلاسه‌های 78/207 و 78/208 و78/214 خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است لذا ضرورتی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد ملاحظه نشد و موضوع شکایت تابع مفاد رأی فوق‌الذکر می‌باشد.
ثانیاً، مطابق ماده 77 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 مزد یا حقوق بیمه شده مبنای احتساب مستمری قرارگرفته و به صراحت تبصره ماده مذکور در متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی «عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده…» بنابراین بخش دوم بخشنامه شماره 628 فنی مورخ 4/1/1378 که مفهم وضع قواعد خاص در کیفیت تعیین مبانی و مأخذ حقوق مستمری به غیر از ترتیب مصرح در مقررات فوق‌الذکر است. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص می‌گردد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌


مشاهده متن کامل رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


2 + = 11

خانه پیوست قوانین ابطال دستورالعمل شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ و بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۴/۱/۱۳۷۸