Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ۱ قانون تأمین خدمات درمانی مصوب ۱۳۶۶/۷/۱۹

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366/7/19 با توجه به پیشنهادات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک و به منظور تأمین هزینه درمان مستخدمین دولت به‌استناد ماده 6 قانون تأمین خدمات درمانی تصویب نمودند حق تأمین درمان مشمولین ماده 1 قانون مزبور 300 ریال است که بر اساس نسبت‌های مقرر در ماده 7‌قانون مزبور و تبصره آن توسط استفاده‌کنندگان پرداخت خواهد شد. ضمناً مبلغ 300 میلیون دیگر نیز به عنوان کمک از محل اعتباراتی که به این منظور در‌بودجه کل کشور به تصویب رسیده یا خواهد رسید پرداخت می‌شود.

شماره:63189/ت42687ک


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


2 × 6 =

خانه آیین نامه های تامین اجتماعی آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ۱ قانون تأمین خدمات درمانی مصوب ۱۳۶۶/۷/۱۹