Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

قانون تشکیل شورای عالی اشتغال ‌۱۳۷۷

ماده 1 – به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاههایی که‌تصمیمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار کار و اشتغال و بیکاری می‌باشد و نظارت و پیگیری بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در‌برنامه‌های مصوب “‌شورای عالی اشتغال” به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود. ‌
ماده 2 – ترکیب شورای عالی اشتغال به شرح زیر می‌باشد:
1- ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر بدون حق رای
2- وزیر کار و امور اجتماعی
3- وزیر کشور
4- وزیر جهاد سازندگی
5- وزیر کشاورزی
6- وزیر آموزش و پرورش
7- وزیر صنایع
8- وزیر امور اقتصادی و دارایی
9- وزیر نیرو
10- وزیر تعاون
11- وزیر معادن و فلزات
12- وزیر بازرگانی
13- وزیر فرهنگ و آموزش عالی
14- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
15- رییس کل بانک مرکزی بدون حق رای به عنوان ناظر.
16- مشاور رییس جمهور در امور زنان بدون حق رای به عنوان ناظر.
17- دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان که در صورت عدم تشکیل کانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی‌بدون حق رای انتخاب خواهد شد.
18- دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در صورت عدم تشکیل توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رای‌معرفی خواهد شد.
19- رییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی بدون حق رای به عنوان ناظر. ‌دبیرخانه شورا می‌تواند با امکانات موجود به منظور هماهنگی برحسب مورد از سایر وزراء برای شرکت در جلسات تصمیم‌گیری دعوت به عمل آورد. ‌
ماده 3 – شورای عالی اشتغال انجام وظایف زیر را عهده‌دار خواهد بود.
1 – ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و سازمانهای مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار کار و نظارت بر عملکرد این دستگاهها در زمینه اشتغال.
2 – تعیین سهمیه فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه.
3 – برنامه‌ریزی و تعیین راه کارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها ، شهرهای کوچک و برای گروههای خاص (‌معلولین – زنان و‌جوانان) با رعایت مقررات مربوطه.
4 – ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کار آفرینان و سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه.
5 – اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار. ‌
ماده 4 – به منظور اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال کمیته هماهنگی اشتغال استانها به شرح ذیل تشکیل می‌گردد. اعضای کمیته هماهنگی‌استان مرکب خواهند بود از:
1- استاندار- رئیس شورا
2- رئیس سازمان برنامه و بودجه – دبیر شورا
3- مدیر کل کار و امور اجتماعی
4- مدیر کل آموزش و پرورش
5- مدیر کل صنایع
6- رئیس سازمان جهاد سازندگی
7- مدیر کل تعاون
8- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی
9- رئیس سازمان کشاورزی
10- مدیر کل معادن و فلزات
11- مدیر کل بازرگانی
12 – دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون هماهنگی انجمنهای صنفی کارفرمایان.
13 – دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون شوراهای اسلامی استان.
14 – یک نفر از کمیسیون امور بانوان استان.
15 – یک نفر از نمایندگان استان با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ‌
تبصره – شورای عالی اشتغال و کمیته هماهنگی استان می‌توانند موضوعات تخصصی خود را به کمیته‌ها و کمیسیونهای فنی ارجاع کنند و در‌خصوص نظریات کارشناسی ارائه شده از سوی کمیته‌ها و کمیسیونهای مربوط، با اکثریت اعضاء تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. ‌
ماده 5 – دبیرخانه شورای عالی اشتغال با امکانات موجود در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود. ‌
ماده 6 – شورای عالی اشتغال حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و‌تصمیمات شورا با اکثریت آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. ‌
تاریخ تصویب 1377.6.1 ‌
تاریخ تایید شورای نگهبان 1377.6.11

شماره:18684/5078/4/30


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


7 × 1 =

خانه سایر قوانین کار قانون تشکیل شورای عالی اشتغال ‌۱۳۷۷