Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین ۱۳۸۴

ماده 1:
هدف از این آیین نامه ساماندهی فعالیتها و حمایتهای دولت در زمینه گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده به منظور دستیابی به مقاصد زیر می باشد :
الف – توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه در مناطق محروم
ب – توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم به ویژه مردم محروم تر
ج – افزایش تولید و صادرات غیر نفتی
د – تقویت تحرک اقتصادی
ه- – افزایش کارایی تسهیلات بانکی
و – تقویت کارآفرینی ، اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی جدید .
ماده 2:
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند .
الف – بنگاههای کوچک : به واحدهای تولیدی ( کالا و خدمات ) گفته می شود که میزان اشتغال آنها کمتر از پنجاه نفر باشد .
ب – دامنه شمول : تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخشهای کشاورزی ، صنعت ، معدن و خدمات فرهنگی و آموزشی فعالیت خواهند داشت .
ج – دبیرخانه کارگروه : دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان
د – سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ه- – بانک : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
و – منابع اعتباری : تمامی منابع نظام بانکی کشور که قابلیت اعطای آن به بنگاههای بخشهای تعاونی و خصوصی در قالب تسهیلات اعتباری را داشته باشد .
ماده 3:
بانک ترتیبی اتخاذ کند که در طول سالهای برنامه چهارم توسعه حداقل به میزان سهم های تعیین شده در جدول زیر از منابع اعتباری به طرحهای بنگاههای کوچک موضوع این آیین نامه اختصاص دهد.
سال 1384 1385 1386 1387 1388
درصد 20 35 50 50 50
تبصره 1:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند با همکاری سایر دستگاههای اجرایی بخشی مرتبط در پانزدهم اسفند . . . . . . هر سال سهمیه اعتباری در استان برای سال بعد را با توجه به مزیتهای اقتصادی ، استعدادها و میزان عدم برخورداری و بیکاری استانها تعیین و ابلاغ کند. تعیین سهمیه اعتباری هر استان برای سال 1384 طرف 15 روز پس از ابلاغ این آیین نامه اجرا خواهد شد. سهمیه های تعیین شده با توجه به عملکرد ، در فاصله زمانی سه ماهه در صورت لزوم اصلاح می گردد .
تبصره 2:
شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است با تأکید بر اشتغالزایی بیشتر ، سیاستها و جهت گیری های تسهیلات اعطایی و میزان آورده طرح های پیشنهادی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان را که حداقل 10% خواهد بود تصویب و ابلاغ نماید . در مورد سهم آورده تعاونی ها موضوع ماده (12) تصویب نامه شماره 19416/ ت 33108 ه- مورخ 21/4/1384 بر طبق تصویب نامه مذکور عمل خواهد شد .
تبصره 3:
بانک مکلف است منابع مالی طرحهای بزرگ صنعتی را از محل باقیمانده کل تسهیلات بانکی پس از کسر تسهیلات ذکر شده در جدول موضوع بند 3 این آیین نامه تأمین نماید .
ماده 4:
به منظور تشویق و ترغیب بانکها به رعایت مواد تعیین شده توسط بانک برای بانکهای عامل موضوع حصول ماده (3) این آیین نامه در هدایت منابع به فعالیتهای موضوع این آیین نامه طرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه دستورالعملی توسط سازمان ، بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط رئیس بانک ابلاغ می شود .
ماده 5:
به منظور تشویق و حمایت از فعالیتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده ، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویت های موضوعی ، منطقه ای و زمانی ، خواهد بود که توسط سازمان و یا همکاری بانک و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود .
تبصره 1:
عناصر مربوط به دستورالعمل اجرایی توزیع تسهیلات موضوع ماده (5) این آیین نامه در پانزده اسفند هر سال برای سال بعد با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و به اطلاع فعالان اقتصادی و بانکهای عامل می رسد . این دستورالعمل برای محاسبه و پرداخت یارانه سود و کارمزد فعالیت هایی که در آن سال شروع می شوند معتبر و ملاک عمل می باشد .
تبصره 2:
ملاک محاسبه زمان شروع طرح سرمایه گذاری ، زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات توسط بانک عامل می باشد .
تبصره 3:
سهمیه یارانه سود تسهیلات به نسبت محرومیت و استعداد هر استان در چارچوب دستورالعمل موضوع ماده (5) این آیین نامه توسط سازمان و وزارتخانه ذی ربط تعیین می شود .
ماده 6:
بانک عامل موظف است پس از دریافت درخواست بنگاههای متقاضی تسهیلات ( حاوی مدارک و مستندات مورد نیاز بانک برای بررسی که قبلاً آن را مشخص نموده و در معرض اطلاع عموم قرار داده است ) با بررسی گزارش توجیهی اقتصادی ، مالی و فنی طرح ها نظر خود را ظرف 45 روز به متقاضی اعلام کند .
تبصره 1:
بانک عامل مکلف است در اعطای تسهیلات به متقاضیان قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران را کاملاً رعایت کند .
تبصره 2:
بانک عامل مکلف است دلایل رد درخواست بنگاهها را به طور مستند به متقاضی و دبیرخانه کار گروه اعلام کند .
ماده 7:
دبیرخانه کارگروه موظف است ظرف یک ماه نظر دبیرخانه در زمینه استحقاق بنگاه در برخورداری از یارانه سود و کارمزد را به بانک اعلام کند .
تبصره:
عدم اعلام نظر دبیرخانه کارگروه استان تا پایان مهلت مقرر در این ماده به بانک عامل ، به منزله تأیید دریافت یارانه سود و کارمزد توسط مجری طرح خواهد بود .
ماده 8:
بنگاههای متقاضی برخورداری از یارانه سود و کارمزد تسهیلات در چارچوب فعالیتها و شرایط دستورالعمل موضوع ماده (5) این آیین نامه ، مکلفند خاتمه اجرای طرح و آمار بهره برداری و فرصتهای اشتغال ایجاد شده را در قالب چارچوبی که توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعلام می شود به دبیرخانه مذکور اعلام کنند .
ماده 9:
استانداران موظفند هر سه ماه یک بار گزارشی از میزان اشتغال ایجاد شده مربوط به طرح های به بهره برداری رسیده را برای ارایه به هیئت دولت به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال کنند .
ماده 10:
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت منابع و معادن ، برنامه جامع ارتقاء توانمندیهای فنی و حرفه ای متقاضیان تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه را به طوری که در زمینه بنگاهداری ، بازاریابی و مدیریت منابع کارآفرینی از حداقل توانمندی برخوردار شوند ، تدوین و با همکاری دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی مرتبط به اجرا در آورد .
تبصره:
در صورت تشخیص دبیرخانه کارگروه ، گذراندن دوره کارآفرینی و کسب مهارت برای مدیران بنگاه الزامی است .
ماده 11:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی ، جدول تفصیلی معافیتهای قانون ی مالیاتی برای طرح های موضوع ماده (5) این آیین نامه در بخشهای مختلف را تدوین و اعلام کند .
ماده 12:
سازمان مکلف است اعتبار مورد نیاز برای تأمین یارانه سود کارمزد و پرداختهای تشویقی به نظام بانکی را سالانه برآورد و در لوایح بودجه سنواتی کند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 × = 28

خانه آیین نامه های کار آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین ۱۳۸۴