Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۴، ۱۵، ۱۷، ۳۲ و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی
هرچند کمیته استانی ذیصلاح به شرح نظریه مورخ 12/4/1368 مطلق مشاغل کارخانه سیمان تهران فارغ از ماهیت آنها را بلحاظ مجاورت با کارخانه ایرانیت و آثار زیانبار ناشی از فعالیت آن کارخانه از نوع مشاغل سخت و زیان آور تشخیص داده و در مدت اعتبار خود واجد آثار قانونی مربوط است، لیکن کمیته صلاحیتدار مربوط با توجه به اتخاذ تدابیر لازم در جهت تدارک امکانات حفاظتی و بهداشتی و فنی و ایمنی و اعمال روشهای مناسب و مطلوب کـه موجب انتفاء زمینـه و موقعیت و شرایط سخت و زیان آور نسبت بـه برخی ازمشاغل کارخانه شده در فهرست مشاغل سخت و زیان آور سیمان تهران تجدیدنظر به عمل آورده و بهشرح تصمیم مورخ 24/10/1381 فهرست مشاغلی را که با عنایت به ماهیت آنها، سخت و زیان آور نبوده از فهرست قبلی مستثنی نموده است، بنابراین استناد به تصمیم مورخ 12/4/1368 و برخورداری از امتیازات قانونی کارهای سخت و زیان آور بر اساس مشاغلی که در مورخ 24/10/1381 سخت وز یان آور شناخته نشده است از تاریخ اخیرالذکر محمل قانونی ندارد و دادنامه‎های شماره 2165 مورخ 13/8/1385 و 3007، 3189، 3191، 3193 و 3194 مورخ 20/10/1385 شعبه هفدهم مبنی بر رد شکایت شاکیان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد


مشاهده متن کامل رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


8 + 5 =

خانه پیوست قوانین اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۴، ۱۵، ۱۷، ۳۲ و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری