Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابطال بند (الف) جزء ۳ ماده ۱۳ آیین‎نامه اجرائی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی موضوع مصوبه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران

رأی هیات عمومی
به موجب شق یک از بند (ب) تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماد 76 مصوب 1379 افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان‎آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‎توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‎آور یک‎ونیم سال محاسبه خواهد شد. و به صراحت شق 5 بند مذکور تشخیص مشاغل سخت و زیان‎آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین‎نامه‎ای خواهد بود که حداکثر ظرف 4 ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‎های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نظر به اینکه هیأت وزیران براساس اختیار قانون ی خود به شرح شق الف) بند 3 ماده 13 آیین‎نامه اجرائی استفاده از مرخصی بدون حقوق به هر منظور و تحت هر عنوان را در زمره موجبات ایجاد تناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان‎آور تعیین نموده‎اند، بنابراین مصوبه هیأت وزیران در این قسمت مغایرتی با قانون ی ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.


مشاهده متن کامل رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 4 = 8

خانه پیوست قوانین ابطال بند (الف) جزء ۳ ماده ۱۳ آیین‎نامه اجرائی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی موضوع مصوبه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۰ هیأت وزیران