Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

تصویب‌نامه راجع به مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار

شماره158794/ت35794ک 1385/12/1
وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشوروزارت جهاد کشاورزی

وزرای عضو کارگـروه موضوع تصویب‌نـامه شـماره 72884/ت34452هـ مورخ 1384/11/9 در جلسه مورخ1385/8/17
به استناد ماده(191) قانون کار ـ مصوب1369ـ و با رعایت تصویب‌نامه یادشده تصویب نمودند:

آییـن‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و
موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار، موضوع تصویب‌نامه شماره 44391/ت23321هـ مورخ
1379/10/4 به مدت پنج سال دیگر از تاریخ انقضاء اعتبار تمدید می‌گردد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1385/11/30 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 4 = 7

خانه تصویب نامه های کار تصویب‌نامه راجع به مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار