Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۸۶

شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی می‌باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می‌گردد:

1_ وزیر کار و امور اجتماعی یامعاون او که رئیس شورا خواهد بود

2_ معاون وزارت صنایع

3_ معاون وزارت صنایع سنگین

4_ معاون وزارت کشاورزی

5_ معاون وزات نفت

6_ معاون وزارت معادن و فلزات

7_ معاون وزارت جهاد سازندگی

8_ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

9_ دونفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی

10_ دونفر از مدیران صنایع

11_ دونفر از نمایندگان کارگران

12_ مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.
تبصره 1:
پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می‌تواند برای تهیه طرح آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران د رمحیط کار وانجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.
تبصره 2:
آیین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 3:
انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستوراالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 7 = 9