Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

احتساب ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری شاغلان کارھای سخت و زیان آور در بخش نساجی بعنوان سوابق بیمھ ای مشاغل سخت و زیان آور

مدیر کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی استان خراسان شمالی گفت : بر اساس تصویب نامه مورخ 1390/ 16/5 ھیات محترم وزیران ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری شاغلان در کارھای سخت و زیان آور در بخش صنعت نساجی که با اتمام دوره پرداخت مقرری یاد شده بازنشسته می شوند، به عنوان سوابق بیمه ای مشاغل سخت و زیان آور تلقی و در محاسبه سنوات خدمت برای صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد محسوب می گردد.
قھرمان طاھری تصریح کرد : میزان غیبت موجه ده روز در سال موضوع جزء(ط) بند(2) ماده (12) تصویب نامه شماره 15365/ ت 365005ه – مورخ 5/2/1386 در بخش نساجی به چھل و پنج روز در سال مشروط بر اینکه از دویست و بیست و پنج روز در طول بیست سال خدمت تجاوز ننماید نیز اصلاح گردیده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 × = 6

خانه پیوست قوانین احتساب ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری شاغلان کارھای سخت و زیان آور در بخش نساجی بعنوان سوابق بیمھ ای مشاغل سخت و زیان آور