Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابطال مصوبه جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۷ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱۱۰۳۶/۵۰۰۰ مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی

رأی هیأت عمومی
مراد مقنن از سن بازنشستگی مذکور در ماده 78 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 سن بیمه شده در شرایط عادی و متعارف بازنشستگی است که به موجب بند 2 ماده 76 آن قانون در مورد بیمه شده مرد 60 سال تمام و در مورد بیمه شده زن 55 سال تمام تعیین شده است.
بنابراین تعمیم حکم مقرر در ماده 78 قانون به شقوق خاص و استثنائی مذکور در تبصره‎های ماده 76 که در جهت مساعدت به شخص بیمه شده وضع گردیده و استفاده از آنها به اراده و اختیار او موکول شده است موافق منظور و هدف قانون گذار بنظر نمی‎رسد و در نتیجه مصوبه جلسه 289 مورخ 10/5/1377 شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حصر حکم ماده 78 قانون تأمین اجتماعی به بند 2 ماده 76 مغایرتی با قانون ندارد.


مشاهده متن کامل رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


5 + = 8

خانه پیوست قوانین ابطال مصوبه جلسه ۲۸۹ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۷ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱۱۰۳۶/۵۰۰۰ مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی