Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی
مستفاد از ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 148 قانون کار مصوب 1369، الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه سهم خود و سهم کارگر دستمزد بگیر به سازمان تأمین اجتماعی به منظور برخورداری شخص بیمه شده از مزایای قانون تأمین اجتماعی است، بنابراین الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه از افرادی که به طور داوطلب و بدون دریافت حقوق یا مزد خدمت می‎کنند و نتیجتاً احتساب ایام خدمت داوطلبانه آنان جزو مدت خدمت با پرداخت حق بیمه جواز قانون ی ندارد و دادنامه شماره 828 مورخ 30/5/84 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که متضمن این معنی است صحیح و موافق شناخته می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور


مشاهده متن کامل رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 7 = 15

خانه پیوست قوانین اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری