Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابطال بخشنامه شماره ۱۵/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی

رأی هیأت عمومی:
مطابق ماده 35 قانون تأمین اجتماعی سازمان می‎تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه‎بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. نظر به اینکه اختیار و مسئولیت مقرر در ماده مذکور مفید جواز طبقه‎بندی مزد یا حقوق بعضی از فعالیتهای شغلی، فارغ از شمول هر یک از عناوین صنف یا صنعت به آنها می‎باشد، بنابراین بخشنامه شماره 15/4 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که با استفاده از اختیار مقرر در ماده مذکور تنظیم و انشاء شده است از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.


مشاهده متن کامل رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× 3 = 21

خانه پیوست قوانین ابطال بخشنامه شماره ۱۵/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی