Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابطال ۱. مصوبه دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۰ شورای عالی موضوع بخشنامه شماره ۱۵۰ درآمد ۲. مصوبه دویست و شصت و ششمین جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱/۱۵۰ درآمد ۳- مصوبه دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۳/۱۵۰ درآمد سازمان تأمین اجتماعی.

رای هیات عمومی:
قانون گذار به شرح مقرر در ماده واحده لایحه قانون ی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنعتی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب24/9/1358 بمنظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی از تاریخ 1/1/1358 تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده 6 لایحه قانون ی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی 9% از حق بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب 2% سهم بیمه شده و 7% سهم کارفرما را مورد بخشودگی قرار داده و به‌موجب تبصره 4 لایحه قانون ی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانون ی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 17/2/1359 سطح زیربنا، تعداد کارکنان و نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات را بعنوان ضوابط تمیز و تشخیص کارگاه‌های مشمول قانون فوق‌الذکر از کارگاه‌های بزرگ یا کارخانه‌ها تعیین نموده ‌است.بنابراین مصوبات مورد اعتراض که واحدهای صنفی را علی‌الاطلاق و فارغ از میزان سطح زیربنا و تعداد کارگران و نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات آنان از نوع کارگاه‌های کوچک صنفی قلمداد نکرده و در نتیجه از شمول بخشودگی مقرر در قانون مستثنی نموده است خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌ می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.


مشاهده متن کامل رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


3 + = 5

خانه پیوست قوانین ابطال ۱. مصوبه دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۰ شورای عالی موضوع بخشنامه شماره ۱۵۰ درآمد ۲. مصوبه دویست و شصت و ششمین جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۱/۱۵۰ درآمد ۳- مصوبه دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۷ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۳/۱۵۰ درآمد سازمان تأمین اجتماعی.