Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابطال تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‎نامه اجرائی قانون الزام سازمان به اجرای بندهای (الف و ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی


رأی هیأت عمومی
طبق بند (د) ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای(الف و ب) ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1368 کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و هزینه‎های انجام شده را بر اساس تعرفه‎های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریاف نمایند. نظر به تکلیف مقرر در بند مذکور و جواز استفاده از خدمات پزشکی بخش خصوصی از طریق عقد قرارداد با آنها و الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت هزینه‎های مربوط بر اساس تعرفه‎های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبصره2 ماده 10 آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الذکر که مقرر داشته بیماران مشمول تأمین اجتماعی که راساً به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‎نمایند موظف به پرداخت فرانشیز می‎باشند مغایرتی با قانون ندارد .


مشاهده متن کامل رای

شماره:205


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 × = 16

خانه پیوست قوانین ابطال تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‎نامه اجرائی قانون الزام سازمان به اجرای بندهای (الف و ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی