Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۶۷

هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.
formats

ماده ۶۸

میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماه های کارکرد تعیین می‌شود.
formats

ماده ۶۹

تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظراداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراء است.
تبصره:
درمورد کارهای پیوسته (زنجیره ای ) و تمامی کارهائی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می‌نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سا ل بعد تنطیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.
formats

ماده ۷۰

مرخصی کمتراز یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می‌شود.
formats

ماده ۷۱

درصورت فسخ یاخاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی واز کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می‌شود.
خانه قانون کار فصل سوم: شرایط کار Archive for category "مبحث سوم: تعطيلات‌ و مرخصي‌ها" (برگه 2)