Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابطال جزء ۲ از بند (د) بخشنامه شماره ۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۱کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی

رأی هیأت عمومی
طبق بند 6 جزء (ب) تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 «بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، می‎توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوط و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 همچنین چهاردرصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.» نظر به اینکه سیاق عبارت قسمت آخر بند مزبور مفید الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه به میزان چهاردرصد مستمری ماهانه سنوات قبل از تصویب قانون مذکور مشتمل بر ماههای اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور در هر سال است، بنابراین جزء 2 بند (د) بخشنامه شماره 4 کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی که در مقام تبیین کیفیت اجرای حکم قانونگذار صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان مزبور نمی‎باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور


مشاهده متن کامل رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


2 + = 3

خانه پیوست قوانین ابطال جزء ۲ از بند (د) بخشنامه شماره ۴ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۱کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی