Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۸ دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی
طبق بند (ج) ماده 13 آیین‎نامه اجرائی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371، مصوب 1380، غیبت غیر موجه بیش از 10 روز در هر سال از جمله مصادیق تناوب در خدمت سخت و زیان آور به شمار آمده است. نظر به اینکه حسب اسناد و مدارک و لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت مدت غیبت غیر موجه شاکیان بیش از حد مقرر در بند (ج) ماده 13 آیین‎نامه فوق‎الذکر بوده است، بنابراین دادنامه شماره 467 مورخ 27/4/1386 شعبه یازدهم مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ نداشتن سابقه خدمت متوالی یا متناوب لازم و کافی در مشاغل سخت و زیان آور صحیح و موافق اصول و مقررات می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد


مشاهده متن کامل رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 × 2 =

خانه پیوست قوانین اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۸ دیوان عدالت اداری