Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات

جستجوی پیشرفته قوانین

sliderسامانه‌ی ساهوکا قابلیت جستجوی پیشرفته‌ی قوانین را به کاربران خود می‌دهد.

کاربری هوشمند و آسان

sliderاز امکانات ویژه‌ی این سامانه دسترسی آسان و امکانات هوشمند آن برای ارتباط کاربران با قوانین مربوطه است.

شخصی سازی

sliderاین سیستم قابلیت ثبت اعضا با تخصص‌های مختلف را دارد. کاربران می‌توانند با عضویت در این سیستم آنرا به منظور اهداف خود، شخصی نمایند.

قابلیت استفاده

sliderطراحی سیستم به منظور استفاده‌ی هر چه مناسب‌تر در تمام سیستم‌ها و سخت افزارهای در دسترس.